Sürdürülebilir Dijital Pazarlama

Yürütülen pazarlama faaliyetinden elde edilen verileri sürekli olarak göz önünde bulundurmak.

Pazarlama faaliyeti esnasında tüketicilerin gündemini takip ederek gerekli yerlerde hızlı aksiyonlar almak.

Veriler sonucu üretilen yeni stratejilerin, kampanya sürecindeki diğer stratejiler ile karşılaştırmasını yapmak.

Veriler üzerinde yapılan analizleri bir araya getirerek, kampanyanın sürdürülebilirliği hakkında öngörülerde bulunmak.


*

Dijital pazarlamayı sürdürülebilir kılmak için:


  • Pazarlama faliyetinden gelen verileri sürekli olarak kayıt altında tutmak ve belirli aralıklarla kayıt altına alınan verilerden belirli aralıklarda analizler oluşturmak,
  • Ortaya çıkan analizleri kullanarak kampanya için yeni stratejiler, yaklaşımlar ve fikirler üretmek,
  • Üretilen yeni stratejilerin de verilerini sürekli olarak kayıt altına alıp analizler yapmak,
  • Bu döngüyü kesintisiz sürdürerek, her zaman için daha iyi sonuçlar verecek stratejileri aramak,

büyük öneme sahiptir.