Dijital Pazarlama - Sihri Fikir

Sihri Fikir İçermeli

MARKA DİLİ

Sektör içerisinden elde edilen veriler, pazarlama faaliyetlerinin daha da artan bir hızda dijitale dönüştüğünü gösteriyor. Firmaların dijital pazarlamayı tercih etme oranlarındaki artış, hedef kitleye daha hızlı, daha etkili ve daha kişiselleştirilmiş içerikler ile erişme fırsatlarının ötesinde, dijital pazarlamanın doğası gereği daha ölçümlenebilir olmasından kaynaklanıyor.

Dijital pazarlama sayesinde firmalar, pazarlama faaliyetleri için yapmış oldukları yatırımların başarısını daha net ölçebiliyor, pazarlama faaliyeti esnasında çok daha hızlı ve net veriler elde ederek, stratejilerini çok daha hızlı geliştirebiliyorlar.

Sihrifikir, dijital pazarlama konusunda firmalara yardımcı olurken, firmaların dijital pazarlama faaliyetlerini yürütüyor, elde edilen verileri topluyor ve bu veriler üzerinden analizler yaparak firmalara yeni stratejiler üretiyor. Ayrıca, rakamlara dayalı bu mekanik işleyişin üzerine, kültür odaklı ve yenilikçi fikirler yaratarak, deneyime dayalı ve farklı bakış açılarına sahip stratejiler kurguluyor, içerikler üretiyor. Bunların da ötesinde Sihrifikir yaratım ve üretim süreçlerine geçmişi, günümüz trendlerini ve gelecek projeksiyonlarını dahil etmekten büyük mutluluk duyuyor. Ortak bir mutluluk alanı için Sihrifikir’e kısa bir mesaj bırakmanız yeterli.