Ölçümlenebilir Dijital Pazarlama

Dijital pazarlama için harcanmış olan bütçe, zaman ve enerjinin geri dönüşünü hesaplamak.

Pazarlama faaliyetlerinin ölçümlerini kullanıp aylık ya da haftalık olarak raporlar oluşturmak.

Raporlamalarda ortaya çıkan analizlerin sonucunda gerekli görülen yerlerde stratejik değişiklikler yapmak.


*

Pazarlama faaliyetinin başarısı ölçebilmek için:


  • Tüketiciler ile iletişim kurulan her bir kanaldan, her türlü iletişimin günlük olarak ölçülmesi,
  • Varsa, online olarak yapılan satışların kaynaklarının sürekli kontrol edilmesi,
  • Varsa, dijital pazarlama sonucu satış ekibine gelen her bir mesaj, e-posta, telefon aramasının kayıt altına alınmasıVarsa, fiziksel olarak etkileşime geçen tüketicilerin hangi kanaldan geldiklerinin öğrenilerek kayıt altına alınması


pazarlama faaliyetinin başarısı ölçme anlamında oldukça önemlidir.

İçerik Üretim Stratejileri

Tüketicinin satın alma süreçlerini belirli başlıklar halinde parçalara ayırarak, her bir sürece özel içerik üretmek. *


İçeriği yaş, cinsiyet, eğitim durumu, gelir düzeyi, coğrafya ve kültüre göre çeşitlendirmek ya da özelleştirmek.


Tüketicinin gündelik hayatına dokunabilmek.(hava koşullarına göre içerik üretmek)


Hedef kitlenin dikkatini çeken içerik türlerine(e-dergi, sosyal medya, videolar, blog yazıları vs...) ağırlık vermek.

*Satın Alma Süreçleri

Örneğin pazarlanan Spagetti için tüketicileri:


  • Spagetti'yi bilmeyenler
  • Spagetti'yi bilip etkileşime geçmemiş olanlar
  • Spagetti ile etkileşime geçip satın alma yapmamış olanlar
  • Spagetti'yi satın almış olanlar

şeklinde gruplayarak bu tüketici gruplarına özel içerikler üretmek.