Dijital Pazarlama - Yeniden Hedefleme

Yürütülmekte olan pazarlama faaliyetlerinden elde edilen veriler aracılığı ile pazarlamayı optimize etmek.

Hedef kitlenin pazarlama stratejilerine vermiş olduğu tepkiyi pazarlama faaliyetlerinin içerisinden ölçümleyerek, pazarlama faaliyeti özelinde elden edinilen ilk verilere daha çok ağırlık vermek.

Ölçümlemeler sonucu, cinsiyet, yaş, coğrafi konum gibi segmentlere ayrılmış farklı pazarlama stratejilerini geliştirmek.


*

Pazarlama stratejileri kendi içlerinde farklı dinamiklere sahip olduğu için:


  • Pazarlamanın ilk aşamasında daha önceki pazarlama faaliyetlerinin ve araştırmaların verilerini kullanmak,
  • Pazarlama kampanyası başladıktan sonra gelen verileri toplamak,
  • Toplanan verilerin ışığında kampanyayı daha başarılı sonuçlar elde etmek için yeni stratejiler üretmek ve kampanyayı optimize etmek


pazarlama faaliyetlerinin başarılı sonuçlar vermesinde büyük etkiye sahiptir.