Dijital Pazarlama Stratejileri

  • Tüketicinin satın alma süreçlerini belirli başlıklar halinde parçalara ayırarak, her bir sürece özel içerik üretmek.
  • İçeriği yaş, cinsiyet, coğrafi konumu, eğitim durumu, gelir düzeyi, ve ilgi alanlarına göre çeşitlendirmek ya da özelleştirmek.
  • Tüketicinin gündelik hayatına dokunabilmek.(hava koşullarına göre içerik üretmek, "yağmurlu günlerde yağmurluk, karlı günlerde bot" gibi)
  • Hedef kitlenin dikkatini çeken içerik türlerine(e-dergi, sosyal medya, videolar, blog yazıları vs…) ağırlık vermek.


*

Örneğin pazarlanan Spagetti için tüketicileri:

  • Spagetti’yi bilmeyenler
  • Spagetti’yi bilip etkileşime geçmemiş olanlar
  • Spagetti ile etkileşime geçip satın alma yapmamış olanlar
  • Spagetti’yi satın almış olanlar

şeklinde gruplayarak bu tüketici gruplarına özel içerikler üretmek.